Ing. Stanislav Hlávka - soudní znalec. Ocenění automobilů v okolí Hustopečí u Brna.

Služby


Provádíme znalecké posudky za účelem:

  • ocenění movitého majetku pro vypořádání dědictví
  • stanovení ceny pro finanční úřady, sociální odbory, okresní a krajské úřady
  • ocenění movitého majetku pro získání úvěru
  • ocenění za účelem rozdělení bezpodílového majetku
  • ocenění movitého majetku pro dražby
  • ocenění majetku za účelem vkladu do podnikání (navýšení jmění společnosti), vypořádání podílu při likvidaci firmy